PALVELUMME

Palvelut

KUNTOKARTOITUS

Kuntokartoituksia tehdään asuinrakennuksille yleensä asunnon myynnin tai oston yhteydessä, mutta myös kun asuinrakennus on ikääntynyt tai viimeistään silloin, kun huoneistossa asuvat saavat mahdolliseen kosteusongelmaan viittaavia oireita. Myös remonttisuunnittelun yhteydessä kartoitus auttaa toimenpiteiden kohdistamisessa tarvittaviin kohtiin.

Kuntokartoituksilla pyritään selvittämään asuinrakennuksen todellinen kunto ja sulkea pois mahdollisia rakennukselle vahingollisia iästä tai kosteudesta johtuvia tekijöitä. Kuntokartoitusten tekeminen vaatii ammattitaitoa sekä laajaa kokemusta rakentamisesta ja erilaisista rakenteisiin kohdistuvista riskitekijöistä. Tarkastukseen tulisi valmistautua etsimällä rakennusta koskevat asiakirjat, sekä muistelemalla mahdollisesti suoritetut remontit ja tapahtuneet vahingot. Lisäksi olisi suotavaa olla tarkastuksen yhteydessä paikalla.

KK-Kartoitus suorittaa laadusta ja tarkkaavaisuudesta tinkimättä huoneistojen ja omakotitalojen kuntokartoitukset sekä toimittaa niistä selkokielisen raportin asiakkailleen. Kuntokartoitusraportissa ilmenee rakennuksille suositeltavat jatkotoimenpiteet.

Varmistu asuntosi kunnosta!

ILMATIIVIYSMITTAUKSET

Onko rakennuksesi vaatimusten mukainen ja huolellisesti tehty?

Ilmatiiviysmittauksia suoritetaan tavallisesti uudisrakennuksille, jolloin mittauksen avulla selvitetään rakenteiden laatu. Ilmatiiviysmittaus onkin helpoin ja yksiselitteisin keino varmistaa rakentajien huolellisuus.
Nykyisten rakennusmääräysten mukaiset eristepaksuudet vaativat toimiakseen aukottamat ilmatiiveyden, koska ilmavuotokohdat rakenteissa lisäävät rakennevaurioiden riskiä – rakenteisiin pääsevä kosteus aiheuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisesti suuriakin vaurioita rakenteiden sisällä.
Ilmatiiviysmittauksella määritetään ns. ilmavuotoluku, joka kertoo yksiselitteisesti rakenteiden ilmanpitävyyden. Mittauksen yhteydessä selvitetään tarvittaessa rakenteiden vuotokohdat ja arvioidaan niiden korjaustarve.

Sisäilman laadun varmistamiseksi tulee rakenteiden ilmatiiviyden olla aukoton, jolloin ilmanvaihto rakennuksessa on säädettävissä puhtaan sisäilman varmistamiseksi.

Oletko kiinnostunut rakentamisen laadusta?

LÄMPÖKUVAUKSET

Lämpövuotojen sekä lämpölinjojen ja -kaapeleiden paikannukset

Lämpökuvauksella selvitetään rakenteita rikkomatta uudisrakennuksen heikot kohdat ja vanhemman rakennuksen puutteelliset ja korjausta vaativat rakenteet lämpövuotojen osalta. Lämpökuvausten teetättäminen asuinrakennukseen on fiksua, koska jokainen tietää, ettei lämmitys ole ilmaista. Kaikki lämmitykseen käytetty raha ja energia kannattaa käyttää siihen mihin se on alun perin tarkoitettu, eikä hukata omaisuutta harakoille. Lämpökuvauksella saadaan nopeasti ja helposti selvitettyä kohdat, joista lämpö ja siis myös lämmitykseen sijoitetut rahat karkaavat.
Asuinrakennusten lämpökuvaus suositellaan tehtäväksi etenkin iäkkäille rakennuksille sekä uudemmillekin rakennuksille tilanteissa, joissa huoneiston asukkaat tuntevat vetoa, eikä lämpö pysy sisällä. Rakennusten lämpöä hukkaavat heikot kohdat tulee aina selvittää ja korjata, koska rakenteiden läpi tapahtuvat lämpövuodot tuhlaavat energiaa ja saattavat myös aiheuttaa laajamittaisia rakennevaurioita.

Rakennusten lämpötalouden parantamiseksi lämpökuvaus kertoo yksiselitteisesti puutekohdat rakenteissa, mutta kuvaus vaatii riittävän lämpötilaeron ulko- ja sisäilman lämpötilojen välille. Käytännössä rakennuksen ulkovaipan kuvaukset ovat mahdollisia vain syksystä kevääseen, jolloin ulkolämpötila on lähellä nollaa tai pakkasen puolella.

Selvitään asuntosi mahdolliset lämpövuodot!

KOSTEUSMITTAUKSET

Ole mieluummin liian ajoissa liikkeellä kuin liian myöhään!

Asuinrakennuksiin tehtävillä kosteusmittauksilla varmistetaan rakenteiden toimivuus vallitsevissa olosuhteissa, eli onko rakenteiden kosteus tasolla, joka saattaa aiheuttaa vaurioita. Mikäli on epäily kosteusvaurioista tai vuodoista rakenteissa tulisi mittaus suorittaa pikaisesti, koska tällöin mahdolliset korjaukset päästään aloittamaan välittömästi ennen suurempaa kosteusvahinkoa. Varsinkin ennen pesutilaremontin aloittamista tulisi rakenteiden kosteus tarkastaa, jolloin on selvitettävissä tarvittavien toimenpiteiden laajuus (vaatiiko vauriot rakenteiden avauksia ja kuivatuksia).

Uudisrakennuksissa lattioiden pinnoitettavuuden määrittäminen vaatii betonilaatan kosteuden selvittämistä – vanha ohje betonilaatan kuivumisesta viikko sentissä ei pidä paikkaansa ja usein betonin kuivuminen vaatiikin huomattavasti pidemmän ajan. Jo pinnoitevalmistajien vaatimukset betonin kosteudesta vaatii mittauksen suorittamista tuotevastuun ja takuun varmistamiseksi.

Vastaamme mielellämme mittauksiin liittyviin kysymyksiin.

Soita ja kysy lisää: 050-4619132